ประกันภัยรถ Harley Davidson ไทยศรีประกันภัย

ประกันรถHarleyไทยศรีประกันภัย

ติดต่อไทยศรีประกันภัย 083-251-6265
คุณกิตติภพ เพื่อขอทราบเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

ไทยศรีประกันภัยLine

ยินดีจัดทำใบเสนอค่าเบี้ยจากไทยศรีประกันภัยให้ท่านพิจารณา
บริการหลังการขายทุกวัน ให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจไปกับทุกความคุ้มครอง

การพิจารณารับประกันภัยรถHarley Davidson ไทยศรีประกันภัยมีรายละเอียดดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  – อายุของผู้ขับขี่ 30 – 55 ปี
  – อาชีพของผู้ขับขี่ ทุกอาชีพ ยกเว้น ธุรกิจจักรยานยนต์สำหรับเช่า ธุรกิจซ่อมจักรยานยนต์
 • ข้อมูลรถจักรยานยนต์
  – อายุรถไม่เกิน 10 ปี
  – ทุนประกันเริ่มตั้งแต่ 400,000 – 2,000,000 บาท (ตามราคากลางของบริษัทฯ กำหนด)
 • ข้อกำหนดในการรับประกันภัย
  – รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น (610)
  – รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในกลุ่มรถเช่า ธุรกิจซ่อมรถจักรยานยนต์ อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์